Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled finančních sbírek pro občany zasažené letošní povodní:

 Obrazek

Člověk v tísni

 

Konto Povodně 7202 7202 /0300 u ČSOB

Podrobnosti o sbírce

 

ADRA

 

konto určené obětem živelných katastrof 99619961/0300 v. s. 211

Podrobnosti o sbírce

 

Charita Česká republika

 

Na pomoc obětem povodní na severní Moravě vyhlásila Charita ČR sbírkové konto na číslo účtu: 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 906.
Podrobnosti o sbírce

 

Městys Hustopeče nad Bečvou

Občané a firmy, kteří mají zájem podpořit Městys Hustopeče nad Bečvou a hustopečské občany postižené ničivou povodni, mohou zaslat své finanční příspěvky na speciální povodňový bankovní účet městyse č. 86–7209000257/0100, variabilní symbol 2321. Děkujeme za příspěvek v jakékoliv výši.

Zdroj: http://ihustopece.cz

 

Město Nový Jičín

 

Sbírka Nového Jičína pro postižené povodněmi: účet 43-5060060227/0100

  

Obec Jeseník nad Odrou

 

Jeseník nad Odrou zřídil povodňové konto. Číslo účtu pro zasílání finanční pomoci
1760110389/0800
var. symbol 5212

majitel účtu: Obec Jeseník nad Odrou

 

Zlín

 

Uspořádání veřejné sbírky, jejíž výtěžek poputuje do povodněmi postižené obce Skorošice na Jesenicku, schválila Rada města Zlína.
"Tuto obec nám doporučila Bezpečnostní rada Olomouckého kraje," vysvětlila volbu obce primátorka statutárního města Zlína Irena Ondrová a dodala, že sbírka proběhne na území krajského města dvěma způsoby: pokladničkou umístěnou ve vestibulu zlínské radnice a shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu: 3840582/0800 – Povodně 2009.
Veřejná sbírka se uskuteční od pátku 3. července do pátku 17. července.

 

Volary

 Peníze mohou lidí nosit na podatelnu městského úřadu, nebo je mohou poukázat na bankovní účet u Komerční banky 43-5078130297/0100. Účet sbírky bude fungovat do konce srpna.

 

Vsetín

 Vsetínská radnice zřídila zvláštní účet, na který je možno finanční dary posílat. Jedná se o konto číslo 46264626/0300.  Finanční dary však bude možno vkládat i do pokladniček, které budou umístěny na podatelnách obou budov městského úřadu – na Svárově i na Mostecké a ve vybraných příspěvkových organizacích města – v Městských lázních a informačním centru v budově  Masarykovy veřejné knihovny.

 

Církev československá husitská

 Církev československá husitská ve spolupráci s Diakonií CČSH vyhlásila finanční sbírku na pomoc obětem letošních povodní. Mnohé náboženské obce mají již z minulých let s povodněmi zkušenosti, a tak jsou připraveny pomoci těm, kterých se tato událost dotkla nyní.
Finanční pomoc je možné zasílat na speciální povodňový účet: 43-570420277/0100, variabilní symbol 31.
Diakonie a misie CČSH organizuje tuto pomoc v rámci Církve československé husitské a je garantem toho, že všechny tyto prostředky v plné výši budou směřovat konkrétním osobám a institucím do postižených oblastí. 

 

Jeseník

Infolinka: 724 186 926
Humanitární účet: 43-5066190217/0100
V případě, že by někdo chtěl poslat peněžitou pomoc obětem povodní, zřídilo město Jeseník účet, na který je možno finanční dary posílat.

 

Studénka

Město Studénka pořádá veřejnou sbírku. Přispět můžete v budově městského úřadu, ve vestibulu před infomačním centrem. Sbírka potrvá do 10. září.

 

Šternberk

Charita Šternberk, středisko UNIČOV, pořádá finanční sbírku v pracovních dnech od 30.6.– 13.7. 2009. Denně od 7–15 hodin v budově uničovské charity na Šternberské ulici č. 497.

 

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj připravil na pomoc oblastem postiženým povodněmi finanční sbírku.
Finanční dary bude možné zasílat na bankovní účet číslo 24100217/0100, a to od 6. července do 30. listopadu 2009.

 

Slezská diakonie

Slezská diakonie zřídila účet, na který mohou být zasílány finanční dary pro pomoc obětem.
Číslo účtu 19-5766830297/0100, variabilní symbol 9112009

 

Petřvald

Obec Petřvald pod záštitou Regionu Poodří pořádá na pomoc obcím a občanům postiženým nedávnými povodněmi veřejnou finanční sbírku.
Sbírka se koná od 6. 7. do 21. 7. 2009.
Finanční prostředky v hotovosti se budou shromažďovat v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu. Příspěvek můžete odevzdat těmito způsoby:
1. Anonymně - vhozením finanční částky do zapečetěné pokladničky (v kanceláři OÚ)
2. Osobním předáním částky pracovníkovi OÚ, s tím, že příjem bude zaevidován v listinné podobě (v kanceláři OÚ)
3. Zasláním finančních prostředků na účet Regionu Poodří zřízený pro tento účel (číslo účtu: 35-1769923319/0800, ČS, a. s., pobočka Nový Jičín).

 

Jihočeský kraj

V pondělí 6. 7. 2009 byla zahájena veřejná sbírka Jihočeského kraje jejímž účelem je získání prostředků na zmírňování a odstraňování následků povodní v Jihočeském kraji v roce 2009. Sbírka probíhá shromažďováním peněžitých prostředků na zvláštním účtu č. 47494749/0300, zřízeným pro tento účel u pobočky Československé obchodní banky, a.s., Hroznová 63/1, 370 40 České Budějovice. Od 6. 7. 2009 tak mohou fyzické a právnické osoby, které se rozhodnou na veřejnou sbírku Jihočeského kraje přispět, skládat bezhotovostním převodem nebo hotovostním způsobem prostředky na její účet.

Prostředky získané veřejnou sbírkou budou využívány ke zmírňování, příp. odstraňování škod způsobených povodněmi na majetku občanů a majetku obcí a jiných subjektů v Jihočeském kraji, který slouží především k zajišťování veřejných služeb a potřeb. Pravidla, stanovující podmínky pro poskytování prostředků získaných veřejnou sbírkou, vycházející zejména z poznatků o rozsahu škod občanů, obcí a jiných subjektů v jednotlivých částech kraje postižených povodněmi, např. bližší určení příjemců pomoci a účely jejího využití, způsoby jakým bude poskytována, formu žádosti o její poskytnutí apod., projedná Rada Jihočeského kraje na své schůzi 21. 7. 2009 a budou zveřejněny na internetových stránkách Jihočeského kraje a v regionálním tisku.