Jdi na obsah Jdi na menu
 


Následující nabídky jsme obdrželi e-mailem nebo prostřednictvím formuláře na webu.

 

 

Nabídka stavební firmy Drakem ZDE

 

 

Nabídka Mendelovy univerzity

Dovoluji si jménem Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně nabídnout vaším prostřednictvím tuto konkrétní a bezplatnou pomoc oblastem postižených povodněmi.

Jedná se zejména o hodnocení stability a vitality dřevin, rozbory vody na obsah dusičnanů, můžeme poskytnout menší sortiment dřevin na výsadby (v rozsahu několika set rostlin) a také pomoc při obnově ovocných výsadeb (zvláště krajových odrůd). Rovněž můžeme nabídnout studentské ateliérové práce a krajinářské dílny s cílem zlepšit retenční, retardační a akumulační vlastnosti krajiny.

Z ekonomické sféry připadá v úvahu bezplatné poradenství v oblasti pojistných událostí, ekonomické vyhodnocení pojistných událostí a mapování škod v terénu s využitím GPS a GIS.
Pokud bude na naše pracovníky vznesen jakýkoliv požadavek z ekonomické problematiky, budeme se snažit vždy vyjít vstříc a najít řešení za pomoci fundovaných odborníků Provozně ekonomické fakulty naší univerzity.

Věřím, že naši pracovníci najdou ve složitých podmínkách v povodňových oblastech svoje uplatnění a že budeme moct alespoň menší měrou pomoci tam, kde je to třeba a kde se taková pomoc očekává.


S přáním všeho dobrého

Prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.
rektor Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

 

 

Mobilní domy

Dobrý den,
jménem společnosti TZTransport s.r.o. bych rád předložil nabídku pomoci kterou jako společnost chceme nabídnout všem spoluobčanům postiženými povodní.
Jelikož jsme si vědomi tíživé situace, v níž jsou lidé jež ztratily svůj domov rádi bychom těmto lidem vyššli vstříc a dali jim šanci znovu rychle a relativně levně bydlet.
Naše společnost  se zabývá Transportem nadměrných nákladů a jeho součástí je i dovoz do ČR použitých mobilních domků známé jako mobilheimy. Zde je rekonstrujeme  a upravujeme za účelem dalšího prodeje.
Jelikož nám ale situace lidí postižených povodní není lhostejná rozhodli jsme se jako společnost učinit nabídku všem lidem jež jsou schopni prokázat, že zcela přišli o svůj domov, nebo byl jejich domov povodní poškozen.  Jsme ochotni jim  zařídit nákup a dovoz mobilního domku až na místo určení bez jakéhokoliv problémů a formalit s tímto spojenými.
Je třeba si jen vybrat určený domek z naší nabídky a z celkové ceny bude odečteno 30-50%.
Zákazník si může vybrat z velké nabídky domků které máme skladem, nebo si domek může vybrat na zakázku, a jsem schopni tento dovézt do týdne přímo na místo určení.
V případě zájmu Vás prosím, kontaktujte mne na telefoní číslo 775722634 nebo na email  tomas.nozka@tztransport.cz a domluvíme konkrétní podobu spolupráce a výpomoci postiženým lidem. Myslím si, že vzhledem k našim kontaktům a možnostem jsme schopni pokrýt neomezenou poptávku  a dle zájmu uspokojovat a domky pro lidi  zařizovat tak, abychom jim jejich nelehkou situaci usnadnily.

Jménem společnosti TZTransport s.r.o. se sídlem v Roudnici nad Labem
Tomáš Nožžka.

 

Dřevostavby

Oblastem postiženým záplavami, resp. občanům nabízíme rychlou pomoc a to v oblasti výstavby rodinného domu. Nabízíme originální dřevostavby z Kanady od firmy Nelson, výroba domu cca 2 měsíce, kompletáž cca 1 měsíc, připravená základová deska, dodávka dopravy 14-21 dní, speciální ceny určené pro případy povodní v ČR, zhotovím hrubé stavby i domy na klíč, rychlost výstavby a možná ihned obyvatelnost . Iformace na www.nelsonhomes.cz, nebo infolinka 728 079 790.

 

 

Nabízená pomoc společností Xella CZ, s.r.o.

Xella CZ, s.r.o.,Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna
Telefon +420 547 101 111, Telefax +420 547 101 103,www.ytong.cz

Rádi bychom vyjádřili lítost nad ničivou povodní, která v minulých dnech pustošila domovy desítek českých rodin. Soucítíme s oběťmi záplav a chápeme, jak jen může být ztráta domovů a majetku pro každého tíživá. Jako výrobce stavebních materiálů se přitom cítíme téměř povinováni, poškozeným lidem pomoci. Obracíme se na Vás s žádostí, zda byste mohli poškozeným lidem námi nabízenou pomoc zprostředkovat.

Všem lidem poškozeným povodněmi nabízíme:

  • pomoc v podobě 50% slevy na zdicí materiál Ytong,
  • zdarma odborné služby a poradenství,
  • slevu 50 % na typový projekt RD od partnerské společnosti G SERVIS CZ  (určeno těm, kteří kompletně přišli o svůj domov).

Jak žádat:

Zájemci se mohou obrátit na naše obchodní poradce, kteří je navštíví přímo v terénu. Na základě ústní konzultace a obhlídky poškozené stavby nabídnou techničtí a obchodní poradci každému zájemci způsob technického řešení a potvrdí poškozeným majitelům staveb nárok na finanční pomoc. Žadatelé se nemusí obávat zbytečného papírování a průtahů.

Žádat o obhlídku poškozeného domu je možné na infolince společnosti 800 828 828 nebo přímo u obchodních poradců, jejichž podrobný seznam dle jednotlivých regionů naleznou na stránkách www.ytong.cz.

Proč právě Ytong:

Ytong má pro zaplavené a záplavové oblasti několik zásadních výhod:

  • maximální rychlost a jednoduchost výstavby,
  • materiál je vhodný pro stavbu svépomocí,
  • nadstandardní parametry v oblasti tepelné techniky a hygienických parametrů interiéru.

Dosavadní zkušenosti navíc dokazují, že domy z Ytongu, které byly při povodních v minulosti kompletně zatopené, si i po vysušení udržely svou původní pevnost a nedochází u nich k podstatným statickým problémům. Alkalické složení pórobetonu Ytong přitom přirozeně brání nadměrnému růstu plísní a množení mikroorganismů, které bývají největším problémem domů postižených povodněmi.

S pozdravem
Ing. Martin Polák, generální ředitel, jednatel společnosti Xella CZ

 

Izolační provětrávací tvarovky

 

Rádi bychom jménem společnosti IPT systém nabídli výrazné slevy pro občany postižené povodněmi při renovaci a vysušování zatopených objektů.

            Naše společnost se zabývá výrobou, distribucí, návrhy a realizací  celoplošně provětrávaných vodorovných a svislých izolací. Jedná se o patentovaný, praxí dlouhodobě prověřený systém, pomocí kterého bylo na území ČR realizováno již několik set objektů.

Systém IPT® je vhodný zejména pro konstrukci provětrávaných podlah nebo pro vertikální hydroizolaci podpovrchových částí zdiva. Hlavním principem je oddělení konstrukce od zdroje vlhkosti vodonepropustným materiálem izolačních tvarovek, které vytváří kontinuální dutinu se zajištěnou neustálou výměnou vzduchu, čímž dochází k odvodu vlhkosti z podzákladí a přilehlé zeminy mimo objekt. Mezi jeho největší výhody patří snadná a rychlá realizace zvládnutelná svépomocí, nízké náklady na provádění a v neposlední řadě také nízká cena.

Přednosti systému IPT® můžou být využity zejména po povodních, kdy je ve většině případů zapotřebí odstranit vodorovné konstrukce podlah. Nově vytvořená podpodlahová provětrávaná dutina zamezuje vniku vlhkosti do podlahových konstrukcí a zároveň účinně snižuje vlhkost přilehlého zdiva.

Pro objekty postižené povodněmi nabízíme bezplatné poradenství v oblasti sanace vlhkého zdiva a bezplatné zpracování projektového návrhu. Zároveň nabízíme slevu 25% na všechny typy provětrávacích tvarovek.

Bližší informace naleznete na www.iptsystem.cz nebo na telefonním čísle 774453687.

Ing. Václav Kočí IPT systém®

 

Měřicí a řídicí technika

Společnost Endress+Hauser, dodavatel měřicí a řídicí techniky zejména v oblasti vodohospodářství, nabízí pomoc s obnovením měření a regulace na čistírně nebo úpravně vod, čerpacích stanicích a podobných zařízeních.

Jsme připraveni jako při povodních v letech 1997 a 2002 zajistit inspekční prohlídky jednotlivých měřicích míst, stejně tak jako jejich opětovné uvedení do provozu, časově omezenou zápůjčku některých přístrojů, poradenství a servis. V případě nutnosti obnovení měřicího místa můžeme dodat veškeré potřebné přístroje za nákladové ceny.

Pro konkrétní nabídku kontaktujte prosím naše regionální zástupce nebo našeho servisního koordinátora. Více podrobných informací o nabídce naší společnosti naleznete na našich internetových stránkách www.endress.cz nebo www.cz.endress.com

Endress+Hauser Czech s.r.o., Olbrachtova 2006/9, 140 00  Praha 4  
Telefon +420 241 080 450, fax +420 241 080 460, info@cz.endress.com 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář