Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace, které se podílejí na pomoci v oblastech zasažených povodněmi:

 

Člověk v tísni

Člověk v tísni pomáhá obětem záplav, které zasáhly města a vesnice v severní a střední Moravě.

Po rozhodnutí o zahájení pomoci v první den povodní, jsme ihned mohli vyslat náš team na místo a začít pomáhat díky 500.000 Kč z Klubu přátel Člověka v tísni, který tvoří pravidelní dárci. Zároveň jsme vyhlásili veřejnou sbírku Povodně 2009, na kterou lidé zatím přispěli téměr 26 miliony Kč.

Prostředky jsou využívány podle aktuálních potřeb lidí na místě, zejména na sanační práce, obnovu a pomoc lidem v nouzi.

Do postižené oblasti jsme vypravili kamion s vysoušecími stroji a odvlhčovači, které distribuujeme do nejvíce zasažených obcí. Nakoupili a přivezli jsme několik dodávek čisticích prostředků a nástrojů na odklízení sutin a bahna, kterých se v oblastech zasažených záplavami stále nedostává. Dále bychom chtěli pomáhat sociálně slabším rodinám v doplnění státních dávek a také poskytovat jednorázové granty na obnovení drobných rodinných živností a zdrojů obživy, jako jsou truhlářské dílny, domácí zvířata či vybavení malého obchodu.

Více informací naleznete na našich stránkách www.clovekvtisni.cz, kam přidáváme aktualizované zprávy o naší pomoci.

 

ADRA

Ve všech postižených městech kolem Nového Jičína a v Bernarticích na Jesenicku působí desítky dobrovolníků ve spolupráci s koordinátory Adry, kteří se snaží zmírnit materiální a psychické následky po povodních.
V Novém Jičíně v úterý pracovalo v terénu 45 dobrovolníků, kteří pomáhali s odstraňováním naplaveného dřeva a čištěním plotů. „Nyní také nastala nová fáze monitoringu – psychosociální podpora. Samotná povodeň se sice naoko stává minulostí, nicméně její možné opakování je velmi silný nápor na psychiku zdejších lidí. V terénu se tedy pohybují dobrovolníci, kteří jsou instruováni, že je nutné i naslouchat,“ vysvětluje Vítězslav Vurst, projektový manažer humanitární a psychosociální pomoci.

„ADRA momentálně pomáhá s čištěním tří set studen na Novojičínsku a sanací omítek vytopených domů. Neustále také probíhá odklízení naplavenin a zdevastovaných obydlí,“ doplňuje ředitel ADRA Jan Bárta, který dnes do Jeseníku odjel zjistit aktuální situaci.

Od včerejšího dne do obce Bernartice na Jesenicku dorazilo také dvacet mladých lidí z Náchodska, kteří mířili původně na svou vlastní dovolenou, místo toho se však nyní připojili k týmům dobrovolníků, kteří na místě pomáhají. Díky štědrosti společnosti Globus, která poskytla dvě pračky a sušičku, byla v Bernarticích otevřena veřejná prádelna. Ta bude sloužit všem, kteří buď momentálně nemají elektřinu, vodu či přišli o pračku samotnou. Byl zde také zřízen centrální sklad, kde si lidé mohou vyzvednout základní hygienické a čisticí prostředky (dezinfekce, SAVO). Mimoto zde ADRA spolupracuje s týmy psychosociální podpory Charity České republiky.
Zavodněné oblasti v jižních Čechách monitoruje pobočka ADRA v Českých Budějovicích, která od včerejšího dne zjišťovala situaci od Vimperka až po Vodňany včetně obcí Husinec, Těšovice, Strunkovice či Protivín. Jak ale uvedla vedoucí tamější pobočky Jitka Chánová situace není dramatická... „ Ve všech zatopených městech skvěle fungují hasičské sbory ve spolupráci se starosty a vlastními dobrovolníky. Naše pomoc tedy není až tolik potřeba. Zatím jsme vyslali pouze dva lidi na výpomoc s odklízením a ve spolupráci s Červeným křížem dva psychology ke dvěma případům.“

Zdroj: www.adra.cz

 

Charita ČR

aktualizováno 3. 7. 2009

Charita ČR pomáhá v oblastech, které v létě 2009 postihly povodně

Jednotlivé složky Charity ČR se podle svých možností zapojily do pomoci lidem, které v těchto dnech postihla povodeň a to v součinnosti s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému, jehož je Charita ČR součástí.

Pracovníci Arcidiecézní charity Olomouc nabízejí pomoc v zasažených oblastech na severní Moravě. Podle potřeb do oblasti vozí úklidové porostředky, vysoušeče a úklidový maetriál.

Pracovníci Diecézní charity ostravsko-opavské pomáhají stejným způsobem v Mořkově na Novojičínsku, v Hodslavicích a v Jeseníku nad Odrou. Do Hodslavic směřovala také humanitární zásilka z Charity Frenštát pod Radhoštěm. 

Pracovníci Diecézní charity České Budějovice se zapojili zejména do pomoci na Prachaticku.

„Bohaté zkušenosti získaly jednotlivé Charity při pomoci již po povodních v letech 1997, 1998, 2002 a 2006,“ říká ředitel Charity ČR Oldřich Haičman. 

Po první vlně okamžité materiální pomoci bude nutné se postarat o obnovu bydlení a věnovat se i psychické pomoci obyvatelům postižených oblastí. Charita se tradičně věnuje zejména těm, kdo si pro stáří, nemoc nebo hendikep nedokáží v dané situaci pomoci sami.

Linka důvěry
Součástí nabídky je také linka důvěry při Oblastní charitě Blansko (s působností pro celou Českou republiku) telefon: 516 410 668. Linka se snaží odbornou telefonickou radou pomoci lidem, kteří nemohou nebo nedokáží zvládnout svoji nepříznivou sociální situaci sami nebo za pomoci svého okolí.

Sbírkové konto
Na pomoc obětem letošních povodní
vyhlásila Charita ČR sbírkové konto na číslo účtu: 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 906.

Na toto konto Charita ČR věnovala ze svého sbírkového účtu částku 200 000 Kč, dalšími 100 000 Kč přispěla KDU-ČSL. Aktuální stav konta naleznete zde.

Dny lidí dobré vůle pomohou obětem povodní
Na pomoc obcím, které velká voda zasáhla nejvíce, pomůže také sbírka konananá během Dnů dobré vůle na Velehradě 4.-5. července: DMS VELEHRAD na číslo 87777, které je společné pro všechny mobilní operátory. Cena jedné DMS je 30 Kč (příjemce pomoci obdrží 27 Kč). Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.

Dobrovolníci
Diecézní charita ostravsko-opavská se podílí na koordinaci dobrovolníků v zasažené oblasti. Zájemci o pomoc se mohou hlásit u pracovníků DCH OO Martina Hořínka (tel. 731 625 870) nebo Vojtěcha Branného (tel. 731 604 224). Dobrovolníky shání rovněž Diecézní charita České Budějovice (tel. 386 322 611 nebo 731 604 163).

Odkazy
Dny lidí dobré vůle (Velehrad 4.-5. července 2009)

Zdroj: www.charita.cz, info ZDE

 

Český červený kříž

Bleskové povodně na Moravě a v Jižních Čechách 2009

Praha, 25.6./3.7.2009: Nedávné velmi silné deště způsobily povodně v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Posléze zasáhly i Kraj Jihočeský.

Oblastní spolky ČČK v zasažených místech jsou v kontaktu se státní správou a samosprávou, zjišťují potřeby a poskytují na základě požadavků nezbytnou pomoc včetně např. čisticích prostředků či přípravků na čištění studní.

Ústředí Českého červeného kříže vyslalo do oblastí na Moravě psychosociální týmy Ústřední pohotovostní jednotky ČČK, které zahájily svou činnost v místě 26.6.2009. Týmy Červeného kříže také ošetřují drobná zranění, která lidé utrpěli během povodně i při odstraňování jejích následků. S ČČK spolupracují i zdravotníci Polského Červeného kříže. [Aktuálně z terénu: 27.6., 29.6. a 1.7.]
Od 1.7. byla činnost ÚPZJ ČČK již ukončena a těžiště pomoci se přesouvá k rozdílení materiální pomoci.

Materiální humanitární sbírku pro moravské oblasti provádějí OS ČČK Chrudim, Ústí nad Orlicí, Jablonec a další (informujte se na OS ČČK ve Vašem okrese).

I v Jižních Čechách pomáhá ČČK obětem velké vody. Pomocné aktivity koordinuje OS ČČK České Budějovice [Více...].

Od 28.6. probíhá ve všech okresech kraje sbírka materiální humanitární pomoci. Situaci v JčK má ČČK plně pod kontrolou a z pověření Krizového štábu JčK koordinuje i činnost ostatních NNO. [Aktuálně z terénu: 1.7.]

Palčivým problémem rodin odkázaných na vodu z vlastního zdroje je kontaminace studní. V nejbližších dnech zahájí ČČK projekt financování čištění studní a rozborů vody, kdy na základě potvrzení obce budou vlastníkům studny OS ČČK proplaceny uvedené náklady. Na tento projekt vyčlenil ČČK částku 4.500.000 Kč, převážně získanou z Mezinárodní federace ČK&ČP. Konkrétní postup sdělí místně příslušný OS ČČK [adresář] .

 

Vzhledem k tomu, že stát i samospráva uvolnila finanční pomoc, ČČK celostátní finanční sbírku nevyhlásil, ale dále monitoruje potřeby.

Pro krytí podobných potřeb využivá zatím ČČK stálý Fond Humanity ČČK, z něhož již uvolnil 500.000 Kč a na který je možné přispět (pro tuto akci pod v.s.111)

505 6 505/5500

Příspěvek lze zaslat i on-line prostřednictvím systému paysec.

Za podporu děkujeme.

Zdroj: www.cervenykriz.eu, info ZDE

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

POSKYTNUTÁ POMOC

(Diakonie Broumov, 20. 7. 2009 9:42)

Diakonie Broumov vyhlásila mimořádné humanitární sbírky v různých okresech ČR na obecních a městských úřadech. Materiál, který se nashromáždil v podobě drogistického zboží, hygienických potřeb a pitné vody poskytla zatím těmto obcím : Bernartice, Kunín, Markvartice, Benešov nad Ploučnicí. Diakonie Broumov zatím poskytla 26 tun tohoto materiálu. Chystáme další dodávky do postižených obcí.