Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo velmi užitečnou příručku:

 

Povodně 2009 - praktické rady občanům

Stahovat ve formátu .pdf můžete zde.

 

Rady a doporučení, pokud byl Váš dům zasažen povodní ve zkratce:

 

Nechte si zkontrolovat stav obydlí:


* statickou narušenost,
* obyvatelnost bytu, domu,
* rozvody energií (plynu, elektrické energie),
* stav kanalizace a rozvodů vody,
* pokud neklesne hladina spodní vody, nečerpejte vodu ze sklepů domů.

Podle pokynů hygienika:


* zlikvidujte potraviny, které byly zasaženy vodou,
* zlikvidujte polní plodiny, které byly zasaženy vodou,
* zlikvidujte uhynulé domácí zvířectvo, které bylo usmrceno povodní,
* nahlaste hygienikovi výskyt úhynu cizích domácích a divokých zvířat,
* nepijte vodu z místních zdrojů, pokud hygienik vodu jako pitnou neschválil.

Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě stavu nouze si vyžádejte:

(v obcích mohou být zřizována místa humanitární pomoci)

* finanční pomoc,
* pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky,
* potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod,
* další potřebné prostředky.

Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků a zabezpečte:


* vyčištění studny a odčerpání znečistěné vody,
* chemické ošetření vody ve studni,
* laboratorní prověření kvality vody,
* povolení od hygienika o používání obnoveného zdroje pitné vody.

Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod:


* ohlaste pojistnou událost pojišťovně v souladu s pojistnými podmínkami,
* vyhotovte soupis škod, případně je zdokumentujte (fotografie, znalecký posudek, účty, svědectví),
* při řešení pojistné události postupujte podle pokynů pojišťovny,
* odškodnění obdržíte dle smluvních podmínek po uzavření šetření.

 

Pokud nejste spokojeni s ohodnocením výše škody vaší pojišťovnou můžete se obrátit na Občanské poradny

Občanská poradna Děčín:

Prosíme zájemce o naši službu, aby se předem objednávali na tel. 412 517
368 nebo na mailu: obcanskaporadna@gmail.com a na konzultaci si přinesli smlouvu, kterou mají uzavřenou s
pojišťovnou. 

za OP Děčín Lenka Herichová

 

Pokud možno aktivně se zapojte při likvidaci následků povodní:


* informace o možnosti zapojit se do obnovovacích prací obdržíte od pracovníků obecního úřadu a dalších pověřených pracovníků,
* jednejte s rozvahou, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem,
* dodržujte pokyny územně příslušných správních úřadů,
* dbejte dodržování hygienických zásad při pracích na území zasaženém povodní a nechte si řádně ošetřit každé otevřené zranění,
* odstranění škod způsobených povodní lze v řadě případů zvládnout svépomocí, nebezpečí z dlouhodobé práce v externích podmínkách nepodceňujte,
* odstranění škod způsobených povodní je dlouhodobý proces náročný na materiální, finanční a psychologickou podporu. Vzájemná pomoc a sociální péče o postižené je většinou nezbytná a je vhodné jí co nejvíce využívat.

 

Zdroj: http://www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci