Jdi na obsah Jdi na menu
 


MMR připravuje finanční pomoc pro lidi, které postihla ničivá povodeň

2. 7. 2009

Dalším opatřením jsou jednorázové příspěvky domácnostem, jejichž majetek byl povodní poškozen. Ty mohou být ve výši až 30 000 korun.

„Jde o první rychlé peníze, které pomohou rodinám v době, kdy byl jejich majetek povodní zdevastován,“ uvedl ministr Vondruška.

Ministerstvo dále analyzuje možnosti využití evropských operačních programů tak, aby se mohly čerpané peníze použít na řešení škod v postižených oblastech. Pokud by byla nutná revize příslušného operačního programu, potom by změnu musela schválit Evropská komise. Peníze by tak byly k dispozici do konce letošního roku.

„Připravujeme také finanční podporu pro obce, které musí zajistit náhradní ubytování lidem, kterým povodeň vzala střechu nad hlavou,“ řekl Vondruška.

Využít chce ministerstvo i možnosti z kapitol Státního fondu pro rozvoj bydlení. Uvažuje se o poskytování zvýhodněných úvěrů obyvatelům a obcím na opravy bytů a domů, které poškodily povodně. Tyto úvěry by mohly být do výše až 150 000 korun.

Další opatření, které ministerstvo připravilo, jsou zvýhodněné úvěry fyzickým osobám na novou výstavbu bytů a domů. Zde by se jednalo o částku maximálně 850 000 korun.

V kapitole na řešení následků živelných pohrom má dále ministerstvo k dispozici 45 milionů korun. Tyto dotace jsou určeny na obnovu obecního a krajského majetku. Kraje a obce mohou o tyto dotace požádat až po ukončení stavu nebezpečí v dotčeném území. Více informací o tomto nástroji podpory je zveřejněno na webových stránkách ministerstva (www.mmr.cz) v sekci Regionální politika.

Ministerstvo také zřídilo speciální linky, kde se mohou o dotace o postupu při řešení povodní obracet.

Pomoc v oblasti bydlení
221 771 611 – Státní fond rozvoje bydlení, pracoviště Praha
585 206 121 – Státní fond rozvoje bydlení, pracoviště Olomouc

Dotační program z kapitoly MMR na obnovu majetku ve vlastnictví obcí a krajů po živelné pohromě
224 864 006 – Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor rozvoje a strategie regionální politiky
224 864 567 Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Další informace o možnostech pomoci a postupu při získávání finanční pomoci jsou uvedeny na webových stránkách ministerstva.