Jdi na obsah Jdi na menu
 


T-Mobile vyjde vstříc zákazníkům postiženým povodněmi

21. 7. 2009

Zákazníci, kteří prokáží, že jim živelná katastrofa způsobila závažnou újmu, mohou získat následující výhody:

  • novou SIM karta se stávajícím číslem zdarma
  • slevu 500 Kč na nový telefon
  • možnost předčasného prodloužení smlouvy a získání telefonu za zvýhodněnou cenu (od 1 Kč)
  • posun splatnosti posledního vyúčtování, popř. domluvení splátkového kalendáře

Výhody lze vzájemně kombinovat.

Pro přiznání výhody je třeba předložit doklad totožnosti/náhradní doklad a některý z dokumentů průkazně svědčících o tom, že zákazník byl významnou měrou postižen, např. doklad o poskytnutí dávky mimořádné okamžité pomoci v hmotné nouzi, protokol o pojistném plnění či jiný dokument dokládající skutečnost, že žadatel byl výrazně zasažen živelnou pohromou.

Všechny zmíněné výhody lze získat ve Značkových prodejnách. Posun splatnosti a splátkový kalendář je možno vyřídit prostřednictvím Zákaznického centra (4603  - volání ze sítě T-Mobile zdarma), kde také zákazníci získají bližší informace.   

Tato nabídka platí od 22. července 2009 do odvolání.